Inledning
Bokfakta
Innehåll
Beställ
Kontakt
Recensioner
Författaren
Klarälven
Startsidan

Transporter på Klarälven 

Recensioner-Innan tystnaden

Motivering till Föreningen Värmlandslitteraturs stipendium 2005:

2002 erhöll Bengt Stjernlöf föreningens litteraturstipendium för boken Innan Tystnaden, som karaktäriserades som "ett storverk i mer än ett avseende, ett imponerande verk, byggt på ett gediget och omfattande forskningsarbete, på ett föredömligt sätt presenterat…" Alldeles det samma kan sägas om Bengt Stjernlöfs allra senast bok Transporter på Klarälven, men tilläggas bör att det här verket är av än mäktigare dimensioner och tar upp en sällsport viktig del av det värmländska näringslivets historia, som aldrig tidigare behandlats i sin helhet.
Det har känts som en brist att Klarälvdalens transporthistoria fram till bilismens tidevarv inte tidigare funnits dokumenterad. Bengt Stjernlöf är väl värd ett stipendium för sitt stora arbete, som till råga på allt resulterat i en mycket vacker bok!Järnvägshistoriskt forum 2005 11 14:


I dagarna har en ny mycket intressant bok kommit ut med titeln "Transporter på Klarälven". Boken som grundar sig på omfattande arkivstudier behandlar allt om transporter på Klarälven och dess biflöden från 1500-talets slut och till 1900-talet. Ett stort antal illustrationer, bl.a. tidigare opublicerade gamla och nya foton, liksom mycket informativa kartor ledsagar texten. Eftersom författaren tar upp alla kända järnvägar i området blir det ett utmärkt komplement till Bodstedts historik från 1940-talet om sjö- och forsbanorna. Fast Stjernlöf bok är nog ett strå vassare med betydligt fylligare information än vad Bodstedt fick fram på sin tid….
Boken ger f.ö. en mycket god insikt i vad som idag skulle kallas strukturrationalisering, när under några årtionden på 1800-taöet åtskilliga människor blev av med sin huvud- och binäring som kuggar i komplicerade transportsystem mellan gruvor, bruk och hamnar p.g.a. införandet av järnvägar och ångkraft. Intressant är också att författaren gjort en summering av vad son idag finns kvar av lämningar på flera omskrivna platser.

Kan rekommenderas!

Hans Keller


Promatec Trädgårdsgatan 1, 652 26 Karlstad Mobil.070 563 42 90 bengt@promatec.se  © Bengt Stjernlöf