Inledning
Bokfakta
Innehåll
Beställ
Kontakt
Recensioner
Författaren
Klarälven
Startsidan

På Klarälvens vattensystem utfördes i nära 300 år ett mycket omfattande transportarbete med hjälp av enkla pråmar och "folkkraft". Detta nådde under senare delen av 1800-talet sitt maximum då varje år 15.000 ton järnprodukter och ¾ miljoner plank fraktades på älvar och sjöar till utskeppningshamnarna vid Karlstad och Skoghall.

Vid varje fors lastades godset ur för hand, bars eller kördes till nedsidan för att därifrån föras vidare i nya båtar. I några fall skedde detta sexton gånger innan lasten nådde Vänern.

I TRANSPORTER PÅ KLARÄLVEN berättas för första gången hela historien om järnbrukens och sågverkens älv- och sjötransporter från 1600- talets början tills dess att de ersätts av järnvägarna. Boken handlar också om försöken att skapa ett säkert och rationellt transportsystem, om kampen mellan de som transporterande och edsägarna, om sluss- och kanalprojekt, om försök med ångbåtar och andra mekaniska hjälpmedel.

 

Skildringen av trafiken på Klarälvens vattensystem berättar även om företagsamhet och framförhållning men också om obeslutsamhet, kortsiktigt egoistiskt handlande och myndigheternas ständigt ändrade förutsättningar samtidigt som pråmdragandet pågick under förhållanden som vi i dag knappast ens kan föreställa oss.

Boken innehåller över 80 fotografier av vilka många inte förut publicerats och drygt 60 kartor, ritningar och diagram. Registren omfattar bland annat 750 personer och 500 orter. Den större delen av det rikhaltiga materialet i TRANSPORTER PÅ KLARÄLVEN har inte tidigare funnits samlat i tryckt form.

 

Promatec Trädgårdsgatan 1, 652 26 Karlstad Mobil.070 563 42 90 bengt@promatec.se  © Bengt Stjernlöf