Inledning
Bokfakta
Innehåll
Beställ
Kontakt
Recensioner
Författaren
Klarälven
Startsidan

Transporter på Klarälven 

Innehållsförteckning-Innan tystnaden

sid

 

11

FÖRORD

13

INLEDNING

17

KLARÄLVEN
Kungsådran, Herrar Timmerhandlare…, Elfstyrelsen, Skepparavgift

25

HUR TRANSPORTBEHOVET UPPKOM
Befolkning, Handeln, Restriktioner och regleringar, Karlstads borgare
JÄRNHANTERINGEN
Bergsmän, Kronobruken, Lokalisering av nya bruk, Götstålsmetoderna
TIDIGA TRANSPORTER
SKOGSINDUSTRIN
Sågverk, Sågarnas utveckling, Ångsågar, Trämassefabrikerna

55

SKOGHALL
Karlstads hamn, Anholmen, Lunna, Skoghalls fyr, Dragvägen mellan Skoghall och
Karlstad, Olof Trätälja, Pråmtrafiken vid Lunna

95

KARLSTAD
KarLstads järnvåg, Karlstads hamn, Luckan i Västra bron

117

FRYKEN - KLARÄLVEN
Frykstads faktori, Ängs faktori, Hjulångaren Örn och Frykstads Jernvägs AB

145

FORSHAGA – DEJEFORS
Tidiga transporter vid Forshaga Dejefors, Clara elfs slussbolag, Associationerna, Uddeholmsbolaget
och James Dickson & Co, Dicksons railväg
KVARNTORP
DÖMLE
DEJE OCH FORSHAGA SLUSSVERKS BOLAG
Dejefors järnväg, Forshaga kanal, Trafiken, Ekonomi
ÅNGBÅTAR DEJEFORS - SKOGHALL
Amalia, Lusten, Bogserbåtsbolaget, Dejefors, Idog, Bylgia

219

BRUKEN VID ÖRTENSJÖARNA
Mölnbacka , Kärnshyttan, Mölnbacka – Trysil, Mölnbacka sågar, Mölnbacka trämassefabrik,
Näshammars bruk, Föskeds bruk, Råglanda bruk, Älvsbacka bruk, Svartåhyttan
TRANSPORTERNA
Mölnbackaedet, Mölnbacka järnväg, Transporter över Västra Örten, Mölnbacka båtbolag,
Älvsbacka Järnväg, Mjönäs Järnväg, Howard.

241

MELLANBRUKEN
Ransäter, Annefors, Transporterna

247

MUNKFORS
Munkfors rallväg, Munkfors båttrafik, Försök med bogserbåt 1861, Landtramp, Ångaren Bylgia,
Skymnäsboden.

277

UDDEHOLMS VÄSTRA BRUK
Föskefors, Loviseberg, Transporterna, Lakenesjöns roddarelag

281

UVÅBRUKEN
UDDEHOLMSBOLAGET
UDDEHOLMS HYTTOR
Uddeholmshyttan, Tranebergshyttan, Ulleshyttan, Gustafsfors hytta och bessemerverk, Motjärnshyttan, Sunnemohyttan.

   

sid

 

291

UDDEHOLMS BRUK
Stjärnsfors, Geijersholm,Gustafsfors, Uvå/Uvanå, Sunnemo gjuteri och mek verkstad

294

MALM OCH TACKJÄRNSTRANSPORTER

296

TIDIGA RALLBANOR
Railvägen vid Stjärnsforssågen, Plankvägen över Stjärnsforsedet.

298

KOMMUNIKATIONSLEDEN
Klamma, Båtarna på Deglunden, Tranebergs Järnväg, Geijersholms Järnväg, Hagforsens Järnväg,
Stjärnsfors järnväg, Nedläggningen

311

PRÅMTRAFIKEN ÖVER STJÄRNSFORS

315

GUSTAFSFORS TRANSPORTER

322

UVANÅS TRANSPORTER

324

SUNNEMOS TRANSPORTER

326

ÅNGBÅTARNA JOHN ERICSSON

328

TABERGS KANAL

335

ÅNGHÄSTEN
Ångströms Englandsresa, Leverans, Vägförbättringar, Material och anläggningar, Personal,
Transporterna påbörjas, Ånghästdriften upphör, Ånghästens vidare öden

347

ÖVRE KLARÄLVDALEN
Letafors bruk, Femtå, Likanå och Halgå bruk, Femtåfors bruk
TRANSPORTERNA
Järnrodden, Älvbåtar, Halgå storbåt
ÅNGBÅTAR
Clara I, Clara II, Edebäck, Wingäng, Andra båtar

375

PRÅMAR OCH PRÅMKARLAR
Pråmarnas konstruktion och byggnad, Städja och kontrakt, Färden, Medströms, Uppstöms,
Landshövdingen Strejken vid Dejefors, "Oroligheter" vid Deje station. Grundstötningar och haverier

389

JÄRNVÄGARNA KOMMER
NORDVÄSTRA STAMBANAN,
BERGSLAGERNAS JÄRNVÄG
UDDEHOLMSJÄRNVÄGARNA
Uddeholms Aktiebolags järnväg, Filipstads Norra Bergslags järnväg (FNBJ), Nordmark - Klarälvens
järnväg (NKlJ), Skymnäs – Munkfors järnväg (SMJ), Karlstad Munkfors Järnväg (KMJ), Karlstad-
Skoghalls järnväg (KSJ)

405

VAD FINNS KVAR?

411

KÄLLOR

421

LITTERATUR

425

ILLUSTRATIONSFÖRTECKNING
Fotografier, Kartor, Diagram, Ritningar m.m.

429

PERSONREGISTER

439

ORTSREGISTER

446

MYNDIGHETER, FÖRETAG M.M.

447

EFTERORD

   

Promatec Trädgårdsgatan 1, 652 26 Karlstad Mobil.070 563 42 90 bengt@promatec.se  © Bengt Stjernlöf