Inledning
Bokfakta
Innehåll
Beställ
Kontakt
Recensioner
Författaren
Klarälven
Startsidan

Transporter på Klarälven 

Innantystnaden

Det finns fortfarande mycket att ta reda på om transporterna på Klarälvens vattensystem.
Till exempel finns det få berättelser om båtkarlarnas och forböndernas liv och leverne som kanske kunde klargöras av nutida ättlingar. Det finns också
oklarheter om varifrån flera av ångbåtarna kom och vart de tog vägen.

De få minnesmärken som finns kvar är hotade och behöver skyddas. Skyltar och hänvisningar bör
också sättas upp så att den som vill besöka gamla lastageplatser och järnvägsbankar får lättare att
hitta dit.

En ordentlig genomgång av vad som finns bevarat borde också göras, Det finns åtskilligt bevarat, på hembygdsgårdar, hos privatpersoner och i museernas förråd.

Jag ber därför intresserade att höra av sig. Med gemensamma krafter kan historien klargöras, bevaras och spridas till en större allmänhet.

Hälsningar

Bengt StjernlöfPromatec
Att: Bengt Stjernlöf
Trädgårdsgatan 1
652 26 Karlstad
Mobil.070 563 42 90
bengt@promatec.se

Promatec Trädgårdsgatan 1, 652 26 Karlstad Mobil.070 563 42 90 bengt@promatec.se  © Bengt Stjernlöf