Inledning
Bokfakta
Innehåll
Beställ
Kontakt
Recensioner
Författaren
Stjernsfors
Porträttgalleri
Startsidan

Innan tystnaden-Stjernsfors bruk och samhälle 1800-1900 

Innehållsförteckning-Innan tystnaden

sid

 

13

FÖRORD

15

INLEDNING

17

STJERNSFORS OCH
UDDEHOLMS GRUNDLÄGGNING

27

1800-TALETS BÖRJAN

29

LEVNADSVILLKOR

38

KVINNORNA

41

ERSÄTTNING

46

SOCIAL VERKSAMHET

49

FÖDA OCH FÖRTÄRING

52

DJURHÅLLNING

57

JAKT OCH FISKE

60

LIVMEDELSFÖRSÖRJNING

64

STJERNSFORS SPARBANK

65

SOCKENBIBLIOTEKET

66

STUDIECIRKLAR

67

MANSKÖREN

68

TORP OCH BOSTÄDER

90

BOSTÄLLET

93

SKOLAN

105

HANDEL

112

HÄLSO OCH SJUKVÅRD

131

SKOGA HÄLSOBRUNN

134

VÄCKELSEN OCH KYRKAN

151

PERSONGALLERI

165

ORGANISATION

166

EKONOMI

171

FÖRSÄLJNING AV
JÄRN OCH STÅL

173

UTSTÄLLNINGAR

175

JÄRNVRÄKERIET

179

FÖRVALTARE

184

SMEDERNA

188

STÅNGJÄRNSSMIDET

195

MANUFAKTURSMIDET

214

STÅLTILLVERKNING

 

 

sid

 

217

SÅGEN

225

TRÄKOLSPRODUKTION

229

TEGELBRUKET

234

FLOTTNINGEN

240

KVARNEN

243

STÅLBUNKSTILLVERKNING

244

TJÄRBRÄNNING

245

TRÄSKOTILLVERKNING

246

STJERNSFORS
SVAGDRICKSBRYGGERI AB

247

DAGSVERKARNA

250

BRÄNDER OCH
BRANDBEKÄMPNING

254

TRANSPORTER

255

LANDTRANSPORTER

259

VATTENLEDER

273

RALLBANOR OCH JÄRNVÄGAR

283

VÄGAR OCH BROAR

286

POST

289

TELEGRAF OCH TELEFON

288

ELEKTRICITET

289

MASSAFABRIKEN

299

DET NYA BRUKET

301

SLUTET

305

PERSONBESKRIVNINGAR

318

TORSTEN RUNDENSCHÖLDS
INLAGA TILL UDDEHOLMS
BOLAGSSTÄMMA 1840

327

KRONOLOGI

330

PERSONREGISTER

337

REGISTER PÅ ORTER, FÖRETAG, MYNDIGHETER M.M.

345

BILDREGISTER

346

ORDLISTA

348

KÄLLOR

355

LITTERATURFÖRTECKNING

359

EFTERORD

Promatec Trädgårdsgatan 1, 652 26 Karlstad Mobil.070 563 42 90 bengt@promatec.se  © Bengt Stjernlöf