Inledning
Bokfakta
Innehåll
Beställ
Kontakt
Recensioner
Författaren
Stjernsfors
Porträttgalleri
Startsidan

Vi tycker att mycket förändrades under 1900-talet, men kanske var förändringarna under 1800-talet ännu större för folks dagliga liv när Sverige utvecklades från ett fattigt u-land till en industrination. En bok om hur det var vid Stjernsfors bruk under 1800-talet har skrivits av Bengt Stjernlöf, uppväxt i Uddeholm och Hagfors, numera boende i Forshaga.
Stjernsfors ligger fem kilometer väster om Hagfors i Värmland och trots att det vid början av 1800- talet var Uddeholmsbolagets centrala bruk så var det var litet, sotigt och fattigt med låg medellivslängd och svårt spritmissbruk. Möjligheterna till utbildning var obefintliga, sjukvård saknades i stort sett helt, vart femte barn dog innan ett års ålder. Ur detta utvecklades en av den tidens högteknologiska industrier med export till USA och Asien men som drabbades av bruksdöden i slutet av århundradet.

 

Vid bruket framställdes under seklet enorma mängder produkter som 197 millioner handsmidda spikar, 140 tusen spadar, 2,7 millioner hästskor, 800 tusen tegelstenar brändes vid tegelbruket, 1,2 millioner plank och bräder sågades vid sågen. I boken beskrivs dessutom de arbetskrävande transporterna av malm från gruvorna och av färdiga produkter till utskeppningshamnarna vid Vänern, de farsoter som drabbade bygden, hur Uddeholmsbolagets sjukvård och skolväsende utvecklades, hur brukshandlarnas makt bröts och hur väckelsen förändrade befolkningen.
Den rikt illustrerade boken kan rekommenderas till alla är som är intresserade av brukshistoria och till de som har eller har haft anknytning till Stjernfors.

Promatec Trädgårdsgatan 1, 652 26 Karlstad Mobil.070 563 42 90 bengt@promatec.se  © Bengt Stjernlöf