Stäng fönstret här

Järnbåtar vid Sjögränd

Järnbåtar vid Sjögränd. Man lastar massaved på järnvägsvagnar för vidare transport till massafabriken i Stjernsfors.

www.promatec.se