Stäng fönstret här

Stjernsfors bruk västra sidan

Stjernsfors bruk, skärtorsdagen 1858. På planen framför manufaktursmedjan pågår förberedelser för hjulstockbyte. I bakgrunden syns nedre dammen med såg, kvarn och tegelbruk.

www.promatec.se